top of page

BRUSSELS 

 

NATIONALE PETITIE «RENEW BELGIUM»

 

De toekomst van het land: laat een burgervergadering er over debatteren, laat het volk beslissen ! De Covid19-epidemie illustreerde op de meest wrange manier wat we al wisten: België verkeert in een crisis, hervormingen zijn broodnodig !

Wat wordt het morgen?

 

Laat de burgers erover beraadslagen en beslissen !

25 000 handtekeningen brengen deze tekst voor het federale Parlement, dat wettelijk verplicht is erop te reageren.

In een democratie is het volk soeverein.

Wanneer een systeem niet meer werkt, dienen de burgers het bij te sturen. Wij, burgers, Stellen vast dat ons land met steeds grotere institutionele obstakels kampt en dat er een groeiend wantrouwen ontstaan is tussen de burgers en hun verkozen vertegenwoordigers.

 

Dat ons politieke systeem zijn grenzen heeft bereikt. En dus vragen wij de organisatie van een gelote burgerraad Die zich zal beraden over de toekomst van ons land, inclusief, de rol en de organisatie van onze instellingen* en het functioneren van ons democratische model.

 

De voorstellen die uit deze beraadslagingen naar voren komen dienen vervolgens aan alle burgers te worden voorgelegd in de vorm van een volksraadpleging met bindend resultaat. De goedkeuring van deze voorstellen gebeurt bij gewone meerderheid van de burgerstemmen.

 

RENEW BELGIUM is een samenwerkingsverband van de burgerbewegingen :

Vzw Reboot democracy (Agora) ;

Fédération neutre d’actions citoyennes ;

Collectif Citoyen ;

Démocratie Belgium ;

PRO de burgerlobby ;

Information Citoyenne Belgique ;

Vzw Meer Démocratie ;

Vzw Réseau citoyen,

Zie volgende pagina de rol en de organisatie van onze instellingen: verstaan wij: de

Unitaire of Confederale Staat,….

het functioneren van ons democratische model: zijn bijvoorbeeld 

- Onpartijdige openbare media

- Strikte reglementering van het lobbyen

- Regels voor goed bestuur

- Democratie en burgerzin in onze scholen

- Vertegenwoordigende burgersenaat onder bijzonder statuut

- Het initiatiefrecht en het recht op bindend referendum op volksinitiatief

- Occasionele burgerpanels - Eerbiedigen van de menselijke waarden en het Algemeen Belang - ….

Ik teken de petitie

Deze informatie is verplicht.

We passen hier de regels van de Europese AVG toe, voor de eerbiediging van uw privéleven.

bottom of page