top of page

Deze ruimte biedt een unieke omgeving aan elk van de 581 lokale gemeenschappen in België:


• een algemene presentatiepagina
• een agenda van lokale activiteiten
• de nieuwshoek en de
reportagehoek (om de negatieve en positieve aspecten op lokaal niveau naar voren te brengen),


Het herbergt:


• focusgroepen
• publieke debatten
peilingen.
De modulariteit van de ruimte maakt het mogelijk om de nuttige functies te kiezen en deze zo te configureren dat deze precies overeenkomt met de lokale behoeften.

bottom of page