top of page

PRIVACYBELEID

 

Definities

 

 • De term site verwijst naar het BeBook-platform, ongeacht het URL-adres www.bebook.be of www.citoyensmensen.be

 • Cookies zijn kleine informatiebestanden die in uw browser worden opgeslagen.

 • De meeste websites worden gebruikt om uw navigatie te vergemakkelijken en uw comfort te verbeteren. Ze kunnen 'aanhoudend' of 'sessie' zijn:

  • Een permanente cookie wordt door de browser op de computer van de gebruiker opgeslagen en blijft geldig tot de vervaldatum, tenzij deze vóór deze vervaldatum door de gebruiker wordt verwijderd.

  • Een sessiecookie vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de browser wordt gesloten.

Met uw browser kunt u het gebruik van cookies weigeren en de cookies verwijderen die al op uw computer zijn opgeslagen. Het blokkeren of verwijderen van cookies heeft echter een negatieve invloed op het gebruik en de werking van de Website.

1. Inleiding

 

De privacy van onze websitebezoekers is erg belangrijk voor ons en we doen er alles aan om uw privacy te beschermen.

 

Uw persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (RGPD).

2. Welke informatie verzamelen we?

 

De volgende soorten persoonlijke informatie kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

 

De identificatiegegevens die u ons verstrekt bij het aanmaken van uw profiel: uw naam, geboortedatum en geboorteplaats, geslacht, foto, rekeningnummer, telefoonnummer, e-mailadres, geografisch adres, beroep, gezinssamenstelling ... Informatie over uw computer wanneer u verbinding maakt naar de site, inclusief uw IP-adres, uw geografische locatie, het type en de versie van uw browser en uw besturingssysteem; informatie over uw bezoeken aan en gebruik van deze website, inclusief de verwijzende bron, de duur van het bezoek, paginaweergaven en website-navigatiepaden; informatie die u op onze site publiceert wanneer u gebruik maakt van onze diensten: publicaties, commentaren, ...; informatie in alle communicatie die u ons per e-mail of op onze website stuurt, inclusief hun inhoud en metagegevens; alle andere persoonlijke informatie die u vrijelijk aan ons communiceert of publiceert.

 

Voordat u persoonlijke informatie over een andere persoon vrijgeeft, moet u de toestemming van die persoon verkrijgen met betrekking tot de openbaarmaking en verwerking van dergelijke persoonlijke informatie onder de voorwaarden van dit privacybeleid.

 

3. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

 

De persoonlijke informatie waarover wij beschikken, wordt gebruikt om:

 

 • Beheer de site;

 • Pas de website voor u aan;

 • Uw gebruik van de diensten die op onze site worden aangeboden toestaan;

 • U e-mailmeldingen sturen die u uitdrukkelijk hebt aangevraagd;

 • U onze nieuwsbrief per e-mail sturen, als u daarom hebt gevraagd (u kunt ons op elk moment laten weten dat u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen);

 • u berichten sturen met betrekking tot publicaties waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn;

 • de veiligheid van onze website in stand houden en fraude voorkomen;

 • na te gaan of u voldoet aan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van onze site (inclusief het bewaken van privéberichten die via de privéberichtenservice van onze site worden verzonden).

 

Door op de site te publiceren, staat u alle eigendomsrechten op de VZW Réseau Citoyen af.

 

4. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

 

We zullen uw persoonlijke gegevens om welke reden dan ook nooit aan derden verstrekken, behalve:

 • voor zover we hier wettelijk toe verplicht zijn;

 • in verband met lopende of toekomstige gerechtelijke procedures;

 • aan elke persoon van wie we redelijkerwijs denken dat hij een integraal onderdeel is van een rechtbank of andere autoriteit die jurisdictie heeft over de openbaarmaking van dergelijke persoonlijke informatie, indien, naar onze mening, een dergelijke rechtbank of dergelijke autoriteit waarschijnlijk zou verzoeken om de openbaarmaking van dergelijke persoonlijke informatie.

5. Internationale gegevensoverdrachten

 

De informatie die we verzamelen tijdens uw registratie en uw interacties met de site (publicaties, commentaren, enquêtes, enz.), Wordt opgeslagen op de beveiligde servers van:

 

 • INFOMANIAK Network SA, Rue Eugène-Marziano, 25 CH - 1227 Genève, Zwitserland.

 • SCALEWAY SAS, 8 rue de la ville l'Evêque - 75008 Parijs, Frankrijk

6. Bewaring van uw persoonlijke gegevens

 

Persoonlijke informatie die we voor welk doel dan ook verwerken, wordt niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel of voor die doeleinden.

 

Over het algemeen zullen we persoonlijke gegevens uit deze categorieën verwijderen op de hieronder aangegeven datum en tijd.

 

We bewaren documenten (inclusief elektronische documenten) met persoonlijke gegevens:

 • voor zover we hier wettelijk toe verplicht zijn;

 • als we van mening zijn dat de documenten relevant kunnen zijn voor een lopende of mogelijke juridische procedure.

 

7. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

 

- We zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

- We slaan alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt op beveiligde servers op (beveiligd met een wachtwoord en firewall).

- U erkent dat de overdracht van informatie via internet inherent onveilig is en dat we de veiligheid van uw gegevens die via internet worden verzonden niet kunnen garanderen.

- U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website; we zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u inlogt op onze website).

 

8. Wijzigingen

 

We kunnen dit beleid af en toe bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. In dat geval zullen we u per e-mail of via de privéberichtenservice van onze website op de hoogte brengen van de wijzigingen.

 

9. Uw rechten

 

U kunt de informatie die u ons heeft verstrekt op elk moment tijdens uw registratie controleren en wijzigen door in te loggen op uw profiel.

 

U kunt ons vragen om u alle persoonlijke informatie die we over u hebben te verstrekken. De overdracht van dergelijke informatie is onderworpen aan de voorwaarde dat u ons voldoende identiteitsbewijs voorlegt. U kunt dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar help@bebook.be

10. Uitbesteding

 

Wij besteden geen diensten uit.

11. Cookies

 

Onze site maakt gebruik van de volgende cookies:

 

We gebruiken Google Analytics en Adwords op onze website om:

 

 • een computer herkennen wanneer een gebruiker de website bezoekt

 • volg gebruikers tijdens het browsen op de website

 • het gebruik van een winkelwagentje op de website activeren

 • het gebruik van een website verbeteren

 • analyse van websitegebruik

 • de website beheren

 • voorkom fraude en verbeter de website-beveiliging

 • pas de website aan voor elke gebruiker

 • stuur gerichte meldingen die interessant kunnen zijn voor bepaalde gebruikers

12. De verantwoordelijke

 

Réseau Citoyen VZW, vertegenwoordigd door haar afgevaardigde voor het dagelijks beheer, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij verwerkt in het kader van haar wettelijke opdrachten. Dit houdt in dat zij, alleen of samen met de beheerders van de VZW, de doeleinden en middelen bepaalt om deze persoonsgegevens te verwerken. Alle vragen kunnen elektronisch gestuurd worden naar: help@bebook.be

13. Klachten

 

Als u van mening bent dat de VZW Réseau Citoyen uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

 

Autoriteit voor gegevensbescherming

Rue de la Presse 35

1000 Brussel

contact@apd-gba.be
www.autoriteprotectiondonnees.be

bottom of page